Parki Narodowe Parki Narodowe w liczbach OŚRODKI ZACHOWAWCZEJ HODOWLI ZWIERZĄT W 2008 R.
Ośrodki zachowawczej hodowli zwierząt w 2008r.

 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

Żubry 

Konik polski 

Żubro-nie 

Ło-sie 

Jele-nie 

Sarny 

Dziki 

Wilki 

Koń hucul- ski 

 

razem 

samce 

samice 

               

OH  Smardzewice (Kampinoski PN)

OH  Białowieski Park Narodowy: hodowla rezerwatowa i zagroda pokazowa

Woliński PN zagroda pokazowaa  

Roztoczański Park Narodowy: 

hodowla zamknięta 

hodowla rezerwatowa 

ORZ Biebrzański Park Narodowy 

OHZ Biebrzański Park Narodowy 

Bieszczadzki Park Narodowy: 

hodowla zamknięta w OZHZ  

17 

 

 

33 

 

– 

– 

– 

– 

 

– 

 

 

– 

 

– 

– 

– 

– 

 

– 

10 

 

 

24 

 

– 

– 

– 

– 

 

– 

– 

 

 

– 

 

37 

19 

– 

38 

 

– 

– 

 

 

– 

 

– 

– 

– 

– 

 

– 

– 

 

 

– 

 

– 

– 

– 

 

– 

– 

 

 

 

– 

– 

– 

 

– 

– 

 

 

 

– 

– 

– 

– 

 

– 

– 

 

 

 

– 

– 

– 

 

– 

– 

 

 

– 

 

– 

– 

– 

 

– 

– 

 

 

– 

– 

 

– 

– 

– 

– 

 

75 

a - W zagrodzie pokazowej Wolińskiego Parku Narodowego równie : 5 bielików i 2 puchacze.
Ź r ó d ł o: dane Ministerstwa  Środowiska.
 

Stronę wyświetlono: 1731343 Projekt i realizacja: PADO